Wie zijn wij?

Helena Haaijer

  

Persoonlijk profiel:    

Ik werk 25 jaar in het basisonderwijs en doe dit nog elke dag met veel plezier en met passie. 

Ik heb diverse facetten van het onderwijs meegemaakt, van invalleerkracht tot intern begeleider,  van speciaal - tot regulier onderwijs. Ruim zeven jaar heb ik voor de groep gestaan in het speciaal basisonderwijs. Ik heb in die tijd de opleiding voor kinderen met leer- en gedragsproblemen gevolgd bij het seminarium voor orthopedagogiek. 

In 2003 heb ik de opleiding voor remedial teaching afgerond en ben ik als remedial teacher gaan werken. 

Na ruim 13 jaar speciaal basisonderwijs heb ik de overstap gemaakt naar het regulier onderwijs. Ik heb in die periode kinderen begeleid met complexe leer- en/of gedragsproblemen. Inmiddels werk ik meer dan 5 jaar als intern begeleider. 

 

Wat mij drijft: 

Mijn passie is om te werken met kinderen en dan vooral met kinderen waarbij de ontwikkeling niet vanzelf gaat.

Ik ben ervan overtuigd dat, door een kind echt te zien, door echt te luisteren en te kijken naar wat er achter het gedrag zit en daar op de juiste manier op in te spelen, een kind kan groeien en zich zal ontwikkelen. 

Het coachen van leerkrachten om hun leerkrachtvaardigheden te versterken zodat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, is voor mij hierbij het uitgangspunt.  

 

Daarnaast zijn wij, Marjon en ik, er van overtuigd dat door goed samen te werken met de school, de ouders en de hulpverlening er beter kan worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind. 

 

 

Voor mijn CV verwijs ik naar mijn LinkedIn profiel.

 

Marjon Koehorst

 

Persoonlijk profiel:

Ik wist al vroeg dat ik het onderwijs in zou gaan.

Ik heb gekozen voor de kleuteropleiding omdat de ontwikkeling van het jonge kind mijn belangstelling had. 

In 1985 heb ik de stap gemaakt om directeur van een basisschool te worden. Ik heb dat met veel plezier tot 1995 gedaan.

Ik ben me daarna gaan scholen in kinderen met leer- en gedragsproblemen. Ik heb in die periode een aantal jaren in het Speciaal Basis Onderwijs gewerkt. Daarna ben ik gaan werken als intern begeleidster. Ik ben me gaan richten op het coachen van leerkrachten in het begeleiden van hun kinderen in de klas. De laatste jaren heb ik gewerkt als ambulante begeleidster gedrag bij een samenwerkingsverband in het midden van het land.

 

Wat mij drijft:

Ik heb mijn hele werkzame leven een passie gehad voor de ontwikkeling van kinderen en voor het onderwijs. Mijn belangstelling is daarbij vooral gericht op kwetsbare kinderen en wat zij nodig hebben. Het zoeken naar het juiste aanbod en de juiste aanpak is daarbij altijd een belangrijke drijfveer geweest. Mijn ervaring is dat wanneer de leerkracht in staat is om zorg te dragen voor goed onderwijs aan kinderen die binnen Passend Onderwijs om een andere benadering vragen, zij in staat zijn om aan alle kinderen goed onderwijs te geven! Dat is dan ook de reden dat ik samen met Helena leerkrachten wil ondersteunen in het versterken van hun leerkrachtvaardigheden. Het daarbij samen met de leerkracht zoeken naar mogelijkheden is voor mij de uitdaging die ik zoek.

Beeldcoaching is een methode om de leerkracht zicht te geven op zijn sterke en zwakke kanten en is daarbij een sterk middel waar ik erg in geloof als basis om veranderingen in gang te kunnen zetten!

De beeldcoachingstrajecten die ik met diverse leerkrachten heb gedaan waren overwegend succesvol. Ik zag dat deze leerkrachten gaande het traject meer inzicht kregen in hun eigen (leerkracht) gedrag. Ze waren door dat inzicht beter in staat om hun gedrag aan te passen. Voor mij is het een middel bij uitstek om leerkrachten te coachen. De beelden spreken voor zich.

 

Voor mijn CV verwijs ik naar mijn LinkedIn profiel.