Over Driewijszer

Vanuit ons werk in het onderwijs gericht op kinderen met een speciale hulpvraag bieden wij ondersteuning op het snijvlak van zorg en onderwijs. Te vaak zien we dat de hulpverlening en het onderwijs naast elkaar werken. Wij zijn er van overtuigd dat het werken met kinderen die om een speciale aanpak vragen, plaats moet vinden binnen een transactioneel kader. Vanuit deze overtuiging staan wij voor het samenwerken met de school, het kind en de ouders.