Wie zijn wij?

Helena Haaijer. 

Heeft de lerarenopleiding basisonderwijs gevolgd. Ze heeft samen met Marjon de post HBO opleiding leer- en gedragsmoeilijkheden gevolgd en daarnaast ook de opleiding remedial teaching gedaan. Ze heeft in het speciaal basisonderwijs als groepsleerkracht en als remedial teacher gewerkt. Op dit moment werkt ze als intern begeleider en begeleidt ze ook kinderen met een arrangement in het basisonderwijs.

 

Marjon Koehorst

 

Persoonlijk profiel:

Ik wist al vroeg dat ik het onderwijs in zou gaan.
Ik heb gekozen voor de kleuteropleiding omdat de ontwikkeling van het jonge kind mijn belangstelling had. Ik wilde als kleuterjuf graag een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling.

In 1985 kreeg ik te maken met de wet op het basisonderwijs waarbij het kleuter- en lager onderwijs werden samengevoegd tot de basisschool. Ik heb toen de stap gewaagd om directeur van een jenaplanbasisschool te worden. Ik heb dat met veel plezier tot 1995 gedaan. Ik ben me daarna gaan scholen in kinderen met leer- en gedragsproblemen. Ik heb in die periode een aantal jaren in het SBO gewerkt. Daarna heb ik de keus gemaakt om als intern begeleidster me meer te willen richten op het coachen van leerkrachten in het begeleiden van hun kinderen in de klas. Dat heb ik 13 jaar gedaan. De laatste 5 jaar heb ik gewerkt als ambulante begeleidster gedrag bij een samenwerkingsverband in het midden van het land.

 

Wat mij drijft:

Ik heb mijn hele werkzame leven een passie gehad voor de ontwikkeling van kinderen en voor het onderwijs. Mijn belangstelling is daarbij vooral gericht op kwetsbare kinderen en wat zij nodig hebben. Het zoeken naar het juiste aanbod en de juiste aanpak is daarbij altijd een belangrijke drijfveer geweest. Mijn ervaring is dat wanneer de leerkracht in staat is om zorg te dragen voor goed onderwijs aan kinderen die binnen Passend Onderwijs om een andere benadering vragen, zij in staat zijn om aan alle kinderen goed onderwijs te geven! Dat is dan ook de reden dat ik samen met Helena leerkrachten wil ondersteunen in het versterken van hun leerkrachtvaardigheden. Het daarbij samen met de leerkracht zoeken naar mogelijkheden is voor mij de uitdaging die ik zoek. Een middel als video interactie om de leerkracht zicht te geven op zijn sterke en zwakke kanten is daarbij een sterk middel waar ik erg in geloof als basis om veranderingen in gang te kunnen zetten!

 

Video interactie Begeleiding heeft mij veel gebracht. Het is een krachtig middel om leerkrachten te coachen bij hun werk met kinderen.
De beeldcoachingstrajecten die ik met diverse leerkrachten heb gedaan waren overwegend succesvol. Ik zag dat deze leerkrachten gaande het traject meer inzicht kregen in hun eigen (leerkracht) gedrag. Ze waren door dat inzicht beter in staat om hun gedrag aan te passen. Voor mij is V.I.B. het middel bij uitstek om leerkrachten te coachen. De beelden spreken voor zich.

 

Voor mijn verdere cv verwijs ik naar mijn LinkedIn profiel.