Begeleiding van kinderen met AD(H)D

Wij geven informatie en handvatten over AD(H)D om de kinderen zowel sociaal emotioneel als cognitief te kunnen begeleiden en te ondersteunen. Om deze kinderen goed te kunnen begeleiden richten we ons op het trainen van de  executieve functies. Deze functies stellen de kinderen in staat om hun emoties beter te reguleren en hun gedachten te monitoren, zodat ze efficiënter en effectiever kunnen werken.

  

Uit onderzoek is gebleken dat het werken aan gedrag via leerkrachten en ouders als mediator het meest werkzaam is. Daarom is het belangrijk dat leerkrachten en ouders intensief, consistent en langdurig bepaalde leerprincipes leren toe te passen in het omgaan met het kind. Hierbij worden bv beloningssystemen ingezet om gewenst gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag tegen te gaan. 


De volgende aspecten kunnen aan bod komen

 • Het gedrag van het kind leren observeren.
 • Zien hoe de AD(H)D het gedrag beïnvloedt.
 • Kinderen helpen bij het leren plannen en organiseren van taken 
 • Ontdekken wat de eigen opvoedingsstijl is en daar eventueel verandering in aanbrengen.
 • Wensen formuleren ten aanzien van het gedrag van het kind.
 • Positieve aandacht schenken aan gewenst gedrag.
 • Verandering aanbrengen in ongewenst gedrag.
 • Consequent en duidelijk zijn over opvoedingsregels.
 • Anticiperen op probleemgedrag en probleemsituaties.
 • Het kind leren begrijpen, waarderen en motiveren.
 • Toepassen van o.a. beloningssystemen, correcties of time-out. 
 • Weer plezier beleven met en aan het kind.

 De volgende aspecten kunnen aan bod komen bij de kinderen

 • Ik en AD(H)D. Wat betekent dat voor jou en voor je verdere ontwikkeling?
 • Waar ben je goed in en wat vind je leuk?
 • Wat helpt jou?
 • Omgaan met anderen.
 • werken op school.
 • Denkstapjes nemen bij het uitvoeren van taken en bij gedrag.
 • Tips en Tools.