Leerkrachttraining autisme

Op basis van de specifieke hulpvraag geven we informatie en bieden handvatten over autisme om de kinderen zowel sociaal emotioneel als cognitief te kunnen begeleiden en te ondersteunen. We richten ons daarbij op het leren versterken van de executieve functies. Deze functies stellen de kinderen in staat om hun emoties beter te reguleren en hun gedachten te monitoren, zodat ze efficiënter en effectiever kunnen werken. 

 

Kennis

We gaan met elkaar bekijken hoe autisme het gedrag beïnvloedt. Waaraan herken je autistisch gedrag en hoe observeer je dat? Wat is je pedagogische aanpak en in hoeverre sluit dit aan bij wat het kind nodig heeft. Hierbij kun je denken aan consequent en duidelijk zijn en aan het toepassen van gedragsregels.

Na afloop van de training bent u beter in staat om het kind te begrijpen, te waarderen en te motiveren, waarna u weer meer plezier van het kind zult beleven. 

 

Vaardigheden

Je leert als leerkracht het gedrag van het kind te observeren en na te denken over je pedagogisch handelen en daar eventueel verandering in aan te brengen. Bij kinderen met autisme gaan we oefenen met het signaleren en bespreken we aan de hand van een video welk gedrag hoort bij kinderen met autisme. We schrijven zo nodig een handleiding voor het kind.

 

Vervolgens kiezen we voor interventies die het kind helpen beter om te gaan met zichzelf en met zijn omgeving. We denken aan het trainen van sociale vaardigheden en de executieve functies; werkgeheugen, taakinitiatie, metacognitie, flexibiliteit en emotieregulatie. 

Na afloop van de training bent u beter in staat om het kind te begrijpen en op een positieve manier te reageren op het gedrag van het kind.

 

Psycho-educatie 

Psycho-educatie kan onderdeel uitmaken van een arrangement en is gericht op kinderen vanaf 9 jaar.

Dit wordt door kinderen het beste opgepakt wanneer zij bezig zijn met vragen over anders zijn of zelf last ervaren van hun belemmeringen.

 

Tijdens deze begeleiding wordt uitleg gegeven over de sterke en zwakkere kanten die een kind heeft ten gevolge van zijn autisme en hoe hiermee om te gaan. We maken daarbij o.a. gebruik van de boekjes: "Weet jij wat autisme is" en "De autisme survivalgids". We maken ook gebruik van "Het Plakboek, dit ben ik!  dit vind ik fijn in mijn omgeving", wat specifiek is gericht op psycho-educatie voor kinderen met autisme.