Leerkrachttraining AD(H)D

Op basis van de specifieke hulpvraag geven we informatie en bieden handvatten over AD(H)D om de kinderen zowel sociaal emotioneel als cognitief te kunnen begeleiden en te ondersteunen. We richten ons daarbij op het leren versterken van de executieve functies. Deze functies stellen de kinderen in staat om hun emoties beter te reguleren en hun gedachten te monitoren, zodat ze efficiënter en effectiever kunnen werken.  

Uit onderzoek is gebleken dat het werken aan gedrag via leerkrachten en ouders als mediator de meeste kans biedt op succes. Daarom is het belangrijk dat leerkrachten en ouders intensief, consistent en langdurig bepaalde leerprincipes leren toe te passen in het omgaan met het kind. 

 

Kennis

We gaan met elkaar bekijken hoe AD(H)D het gedrag beïnvloedt. Waaraan herken je AD(H)D gedrag en hoe observeer je dat? Wat is je pedagogische aanpak en in hoeverre sluit dit aan bij wat het kind nodig heeft. Hierbij kun je denken aan consequent en duidelijk zijn en aan het toepassen van gedragsregels. We bespreken de theorie van gedragsbeïnvloeding en gaan oefenen met positieve bekrachtiging.

Na afloop van de training bent u beter in staat om het kind te begrijpen, te waarderen en te motiveren, waarna u weer meer plezier van het kind zult beleven. 

 

Vaardigheden

Je leert als leerkracht het gedrag van het kind te observeren. Met de resultaten van de observaties kiezen we voor interventies die passen bij de hulpvraag van het kind zoals het aanleren van de executieve functies; het omgaan met impulsief gedrag, werkgeheugen, planning, organisatie, volgehouden aandacht en taakvoltooiing. Daarnaast werken we aan de sociale vaardigheden. Het inzetten van bijvoorbeeld een voorvalrapport of de 5 G’s -gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag, gevolg- wordt besproken en gebruikt.

Na afloop van de training bent u beter in staat om op de juiste manier te reageren op het gedrag van het kind, zonder dat dit de relatie verstoort.

 

Psycho-educatie

Psycho-educatie kan onderdeel uitmaken van een arrangement en is gericht op kinderen vanaf 9 jaar.

Dit wordt door kinderen het beste opgepakt wanneer zij bezig zijn met vragen over anders zijn of zelf last ervaren van hun belemmeringen.

Tijdens deze begeleiding wordt uitleg gegeven over de sterke en zwakkere kanten die een kind heeft ten gevolge van zijn AD(H)D en hoe hiermee om te gaan. We maken daarbij o.a. gebruik van de boekjes: "Weet jij wat ADHD  is" en "De ADHD survivalgids".