Beeldcoaching 

Beeldcoaching of School Video Interactie Begeleiding is een zeer praktische en positieve manier van begeleiden. Het stelt de leerkracht in staat gericht naar zichzelf en zijn handelen te kijken en daarop te reflecteren. Het accent ligt op versterken en vergroten van de leerkrachtvaardigheden die vooral nodig zijn om kinderen met gedragsproblemen de juiste begeleiding te kunnen geven. Het doel is het onderwijs beter aan te laten sluiten op de behoefte van het kind, daarbij wordt gelet op goed klassenmanagement, het pedagogisch klimaat en het didactisch handelen.


De begeleiding bestaat uit een voorgesprek, filmopname, nagesprek en verslaglegging.