Beeldcoaching 

Beeldcoaching ook wel School Video Interactie Begeleiding, is als methodiek een van de invloedrijkste instrumenten als het gaat om professionalisering van leerkrachten in het onderwijs. Het is een zeer praktische en positieve manier van begeleiden. Het stelt de leerkracht in staat gericht naar zichzelf en zijn handelen te kijken en daarop te reflecteren. Er hoeft weinig te worden uitgelegd want de beelden spreken voor zich.

Het accent van de begeleiding ligt op het versterken en vergroten van de leerkrachtvaardigheden, die vooral nodig zijn om kinderen met gedragsproblemen te ondersteunen. Het doel is het onderwijs beter aan te laten sluiten op de behoefte van het kind, waarbij wordt gelet op goed klassenmanagement, het pedagogisch klimaat en het didactisch handelen.

De begeleiding bestaat uit een voorgesprek, filmopname, nagesprek en verslaglegging.