Arrangement Autisme

Wij geven informatie en handvatten over autisme om de kinderen zowel sociaal emotioneel als cognitief te kunnen begeleiden en te ondersteunen. Om deze kinderen goed te kunnen begeleiden richten we ons op het trainen van de  executieve functies. Deze functies stellen de kinderen in staat om hun emoties beter te reguleren en hun gedachten te monitoren, zodat ze efficiënter en effectiever kunnen werken. 


De volgende aspecten kunnen aan bod komen

 • Het gedrag van het kind leren observeren.
 • Zien hoe autisme het gedrag beïnvloedt.
 • Kinderen helpen bij het leren plannen en organiseren van taken. 
 • Ontdekken wat de eigen opvoedingsstijl is en daar eventueel verandering in aanbrengen.
 • Wensen formuleren ten aanzien van het gedrag van het kind.
 • Positieve aandacht leren schenken aan gewenst gedrag.
 • Anticiperen op probleemgedrag en probleemsituaties.
 • Duidelijkheid scheppen over de te hanteren opvoedingsregels.
 • Het kind leren begrijpen, waarderen en motiveren.


De volgende aspecten kunnen aan bod komen bij de kinderen

 • Ik en autisme. 
 • Waar ben je goed in en wat vind je leuk?
 • Wat helpt jou?
 • Sociaal omgaan met anderen.
 • Anders denken
 • Werken op school
 • Denkstapjes nemen bij het uitvoeren van taken en bij gedrag.
 • Tips en Tools.