Arrangement AD(H)D

Wij geven informatie en handvatten over AD(H)D om de kinderen zowel sociaal emotioneel als cognitief te kunnen begeleiden en te ondersteunen. Om deze kinderen goed te kunnen begeleiden richten we ons op het leren trainen van de executieve functies. Deze functies stellen de kinderen in staat om hun emoties beter te reguleren en hun gedachten te monitoren, zodat ze efficiënter en effectiever kunnen werken.  

Uit onderzoek is gebleken dat het werken aan gedrag via leerkrachten en ouders als mediator het meest werkzaam is. Daarom is het belangrijk dat leerkrachten en ouders intensief, consistent en langdurig bepaalde leerprincipes leren toe te passen in het omgaan met het kind. 

 

Kennis
We gaan met elkaar bekijken hoe AD(H)D het gedrag beïnvloed. Waaraan herken je ADHD gedrag en hoe observeer je dat? Wat is je pedagogische aanpak en in hoeverre sluit dit aan bij wat het kind nodig heeft, h
ierbij kun je denken aan consequent en duidelijk zijn over gedragsregels en het toepassen van o.a. beloningssystemen, correcties of een time-out. 

Na afloop van de training bent u beter in staat om het kind te begrijpen, te waarderen en te motiveren, waarna u weer meer plezier van het kind zult beleven. 

 

Vaardigheden
We leren het gedrag van het kind te observeren aan de hand van o.a. een observatielijst. Met de resultaten van de observaties kiezen we voor interventies die passen bij de hulpvraag van het kind. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het aanleren van sociale vaardigheden, het omgaan met impulsief gedrag of hoe je het kind helpt bij het leren plannen en organiseren van taken, zoals bijvoorbeeld bij het maken van een opdracht. 

Na afloop van de training bent u beter in staat om op de juiste manier te reageren op het gedrag van uw kind, zonder dat dat de relatie verstoort.

 

Psycho educatie kan onderdeel uitmaken van een arrangement en is gericht op kinderen vanaf 9 jaar.

Psycho educatie wordt door kinderen het beste opgepakt wanneer zij bezig zijn met vragen over anders zijn of zelf last ervaren van hun belemmeringen.

In psycho educatiegesprekken wordt uitleg gegeven over de sterke en zwakkere kanten die een kind heeft ten gevolge van zijn ADHD of autisme en hoe hiermee om te gaan.