Arrangement AD(H)D

Wij geven informatie en handvatten over AD(H)D om de kinderen zowel sociaal emotioneel als cognitief te kunnen begeleiden en te ondersteunen. Om deze kinderen goed te kunnen begeleiden richten we ons op het trainen van de  executieve functies. Deze functies stellen de kinderen in staat om hun emoties beter te reguleren en hun gedachten te monitoren, zodat ze efficiënter en effectiever kunnen werken.  

Uit onderzoek is gebleken dat het werken aan gedrag via leerkrachten en ouders als mediator het meest werkzaam is. Daarom is het belangrijk dat leerkrachten en ouders intensief, consistent en langdurig bepaalde leerprincipes leren toe te passen in het omgaan met het kind. Hierbij worden bv beloningssystemen ingezet om gewenst gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag tegen te gaan. 

 

Kennis
We gaan met elkaar bekijken hoe AD(H)D het gedrag beïnvloed. Waaraan herken je ADHD gedrag en hoe observeer je dat? Wat is je eigen opvoedingsstijl en in hoeverre sluit dit aan bij wat je kind nodig heeft, h
ierbij kun je denken aan consequent en duidelijk zijn over opvoedingsregels en het toepassen van o.a. beloningssystemen, correcties of een time-out. 

Na afloop van de training bent u beter in staat om uw kind te begrijpen, te waarderen en te motiveren, waarna u weer meer plezier van uw kind zult beleven. 

 

Vaardigheden
We leren het gedrag van het kind te observeren aan de hand van o.a. een observatielijst. Met de resultaten van de observaties kiezen we voor interventies die passen bij de hulpvraag van het kind. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het aanleren van sociale vaardigheden of het omgaan met impulsief gedrag of hoe je het kind helpt bij het leren plannen en organiseren van taken, zoals bijvoorbeeld bij het maken van een opdracht. 

We hebben het ook over opvoedingsregels die belangrijk zijn voor kinderen met AD(H)D en hoe en wanneer  je die toepast?

Na afloop van de training bent u beter in staat om op de juiste manier te reageren op het gedrag van uw kind, zonder dat dat de relatie verstoort.

 

De volgende aspecten kunnen bij de kinderen aan bod komen 

  • Ik en AD(H)D. Wat betekent dat voor jou en voor je verdere ontwikkeling?
  • Waar ben je goed in en wat vind je leuk?
  • Wat helpt jou?
  • Omgaan met anderen.
  • werken op school; denkstapjes nemen bij het uitvoeren van taken en bij gedrag.